ପାଇପ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ |

15 ବର୍ଷ ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିଜ୍ଞତା |

HDPE ପାଇପ୍ |

 • abgm
 • abs (1)
 • abs (2)
 • abs (3)
 • abs (4)

ଆମ ବିଷୟରେ

ସ୍ୱାଗତ

ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାଇପଲାଇନ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏବଂ ବିଜୟ-ପରିସ୍ଥିତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ବିକାଶ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା | ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ବି ହେଉ - ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ - ୱକ୍ସି ଲିଆନୋ ତୁମର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ତୁମ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ | ଅଦ୍ୟାବଧି, ଆମେ ଘରୋଇ ତଥା ବିଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜଡିତ ରହିଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ | ଏହିପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସହିତ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସୁବିଧା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ .ାସୀ |

ଅଧିକ ପଢ
PIPE FITTING SERIES
ପାଇପ୍ ଫିଟିଂ ସିରିଜ୍ |
ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
 • PE ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇପ୍ ର ପରିଚୟ |
  21-10-08
  ପଲିଥିନ୍ ରଜନୀ ପଦାର୍ଥର ମୁଖ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ, ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ମୋଲିଡିଂ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପଲିଥିନ୍ ପାଇପ୍ ପରେ P ...
 • PE pipe is introduced
  PE ପାଇପ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି |
  21-09-30
  PE ହେଉଛି ପଲିଥିନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ସବୁଠାରୁ ମ basic ଳିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରାପ୍ ଇତ୍ୟାଦି, PE, HDPE ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସ୍ଫଟିକ୍, ...
ଅଧିକ ପଢ

ପ୍ରମାଣପତ୍ର

ସମ୍ମାନ